Lianxiu765 รวมรถบรรทุก รถเครื่องจักรกล รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถเกี่ยวข้าว รถไถ

ดำเนินกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 15 ปีที่ทางบริษัทได้ให้บริการงานทางด้านการ ในด้ารการขายรถบรรทุก เครื่องจักร รถเครื่องจักรกล ทั้งมือ1 และ มือ2 กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือ
ในการทำงานอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้าทุกท่านโดยพนักงานของเรา ยึดถือในเรื่องความปลอดภัยและ
ความรวดเร็วในการทำงาน  เป็นหลักมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา